Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w skrócie KIGEiT, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej w skrócie SPAE, wspierana przez Biuro Badawcze ds. Jakości (SEP-BBJ), którego wyłącznym właścicielem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich w skrócie SEP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *